Študent/ka po absolvovaní predmetu ovláda jednotlivé prvky manažmentu práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pri jednorazových aktivitách, vie ich naplánovať a vhodne aplikovať v praxi. Cieľom služby je zralizovať jednorazovú dobrovoľnícku aktivitu v prospech iných ľudí na základe ich potrieb tak, aby to jej realizácie boli zapojní ďalší dobrovoľníci a a dobrovoľníčky. PLánovanie aktivity prebieha podľa jednotlivých krokov manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Absolvovanie service learnigovej aktivity je povinná súčasť predmetu.

Zrealizované projekty: 

  • Chill point 
  • Vianočný večierok