Aplikácia teoretických poznatkov z oblasti penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti pri tvorbe a realizácii voľnočasových aktivít pre ústav na výkon trestu odňatia slobody. Implementácia stratégie SL spočíva v plánovaní, organizovaní a zrealizovaní niekoľkých aktivít našich vysokoškolských študentiek a študentov s cieľovou skupinou odsúdených.

Ak Ťa predmet zaujal, kontaktuj vyučujúcu, 

Vyučujúca: PhDr. Lucia Galková, PhD. (Pedagogická fakulta UMB)