Cieľom seminárov je aplikovať vedomosti z teórie a metodiky sociálnej patológie a jej prevencie, sociálno-výchovnej práce s problémovou a rizikovou mládežou a metodiky sociálno-výchovnej a preventívnej práce pre sociálnych pedagógov a koordinátorov prevencie. V reálnej praxi bude mať študentstvo možnosť zhodnotiť sociálne prostredie jednotlivca, ale aj skupiny, identifikovať negatívne faktory v ňom a predvídať možné ohrozenie a zvoliť vhodné metódy a formy prevencie pred týmto ohrozením. Cieľom absolvovania predmetu je na základe teoretických poznatkov pripraviť a zrealizovať preventívny projekt vo vybranej škole. Preventívny projekt reaguje na potreby konkrétnych tried v spolupráci s triednymi učiteľmi a riaditeľom školy.

Ak Ťa predmet oslovil a chceš vedieť viac, napíš vyučujúcej.

Vyučujúca: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (Pedagogická fakulta UMB) 

 

 

Zrealizované projekty: 

Spoznajme svet a seba navzájom (2019)