Pracovné listy a prílohy sú súčasťou vysokoškolskej učebnice Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa) (Banská Bystrica, 2014). Príloha č. 3 nie je dostupná na stiahnutie.

Ako citovať:

In: BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta et al. 2014. Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa). [Vysokoškolská učebnica.] Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. 200 s. ISBN 978-80-557-0829-4

Stiahnuť učebnicu vo formáte .pdf

Zoznam pracovných listov:

Pracovný list č. 1                   Pracovný list č. 13

Pracovný list č. 2                   Pracovný list č. 14

Pracovný list č. 3.                  Pracovný list č. 15

Pracovný list č. 4.                  Pracovný list č. 16

Pracovný list č. 5                   Pracovný list č. 17

Pracovný list č. 6                   Pracovný list č. 18

Pracovný list č. 7                   Pracovný list č. 19

Pracovný list č. 8                   Pracovný list č. 20

Pracovný list č. 9                   Pracovný list č. 21

Pracovný list č. 10                 Pracovný list č. 22

Pracovný list č. 11                 Pracovný list č. 23

Pracovný list č. 12                 Pracovný list č. 24

Formulár na plán service learningovej aktivity WEB_priloha_5_Formular_na_plan.pdf