Hlavným cieľom je v rámci ZS pripraviť preventívny projekt, cieľom ktorého je predchádzať/eliminovať nepriaznivý jav vo vybranom zariadení/organizácii (napr. potreba eliminácie agresívneho správania klientov, prevencia šikany, drogových závislostí...). Študenti prostredníctvom mapovania potrieb komunity v spolupráci s vedením zariadenia a cieľovou skupinou klientov vypracujú projekt preventívnej aktivity, ktorý bude reagovať na aktuálne potreby komunity. Spracovaný preventívny projekt je výstupom predmetu sociálna prevencia. Samotná realizácia projektu je prepojená s povinnou odbornou praxou v LS v dĺžke trvania 120 hodín (február  – máj). Hlavným cieľom vzdelávania tohto predmetu s prepojením na odbornú prax je porozumieť koncepcii sociálnej prevencie, jej špecifikám z pohľadu interdisciplinarity, poznať účastníkov prevencie a v konkrétnej inštitúcii porozumieť a realizovať sociálnu prácu v oblasti prevencie rizikového správania s uplatnením adekvátnych metód sociálnej prevencie.

Ak Ťa predmet oslovil a chceš vedieť viac, napíš vyučujúcej.

Vyučujúca: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (Pedagogická fakulta UMB) 

 

 

Zrealizované projekty: 

Financie pre nefinačníkov (2019)

Bezpečný priestor (2019)

Senior Quiet Book  (2019)