Preukázať systematické porozumenie vednej disciplíny. Mať súbor ucelených a komplexných vedomostí v špecializovanej oblasti vzdelávania vo výchove k manželstvu a rodičovstvu. Aktívne používať odbornú terminológiu, aplikovať obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu do obsahu výchovy mimo vyučovania, do záujmovej činnosti. Zvoliť a aplikovať vhodné metódy hodnotenia a sebahodnotenia vlastnej činnosti a činnosti iných. Prejaviť aktívny záujem o realizáciu výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

Vytvoriť a zrealizovať projektovú úlohu v školskom prostredí, vychádzajúc z potrieb cieľovej skupiny, zdôvodniť metodický/didaktický postup činnosti vo vzťahu k cieľom a vo vzťahu k rozvoju kľúčových kompetencií žiaka.

Spôsob implementácie service learningu: povinná aktivita ako súčasť záverečného hodnotenia

Ak Ťa predmet oslovil a chceš vedieť viac, napíš vyučujúcej.

Vyučujúca: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.(Pedagogická fakulta UMB)