On-line stretnutie k realizácii service learningových projektov v čase COVID
Na on-line stretnutí sme sa venovali jednotlivým predmetom s aplikáciou service learnigu a tomu ako pokračovať v ich realizácii. 

Posledné články

17.04.
2020

Na PF UMB sme rozbehli dobrovoľnícky program na princípoch service learnigu.
02.04.
2020

2. apríla 2020 (budúci) psychológovia Katedry psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici spustili Linku psychologickej pomoci a podpory „SenSkype“ („Skype-ujeme“ so seniormi).