POMÁHAJME (SI) NAVZÁJOM

 

Service learning — aktívna stratégia učenia a učenia sa založená na službe v prospech iných s cieľom formovania občianskej zodpovednosti a rozvoja osobnosti.

Naše aktivity

Informujeme o štvrtom okrúhlom stole, ktorý bol venovaný service learningu a neučiteľským praxiam a jazykovým katedrám na UMB (Spravodajca, február 2018, s. 28)
Členky tímu SL na UMB sa zúčastnili tréningu trénerov service learningu v Sarajeve (bbonline.sk, december 2017)

Oznamy

10.04.
2019

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a diskusiu o perspektívach učiteľského vzdelávania na Slovensku v kontexte výziev 21. storočia...
09.12.
2018

V Banskej Bystrici ocenili dobrovoľníkov, ktorí majú srdce na dlani
17.11.
2018

Nominácie na ocenenie Srdce na dlani 2018 v Banskobystrickom kraji sú už spustené.
Nominujte niekoho výnimočného.
10.01.
2017

Extrémizmus, terorizmus, postpravda? Nielen tieto slová vystihujú rok 2016.
15.12.
2016

Prezentácia výsledkov výskumu sociálneho kapitálu
05.12.
2016

V Banskej Bystrici sa po desiatykrát udeľovalo Srdce na dlani.
08.12.
2014

Dobrovoľníčkou mesta Banská Bystrica za rok 2014 sa stala Barbora Sujová, študentka Pedagogickej fakulty UMB.