POMÁHAJME (SI) NAVZÁJOM

 

Service learning — aktívna stratégia učenia a učenia sa založená na službe v prospech iných s cieľom formovania občianskej zodpovednosti a rozvoja osobnosti.

Naše aktivity

Základná škola Spojová a Základná škola s materskou školou štefana Moyzesa sa stali partnermi v projekte SLUSIK
Pozrite si skvelý online medzinárodný meeting so štyrmi výnimočnými ženami, učiteľkami a výskumníčkami s ich zdieľaním skúseností so service learningom. Zuzanou Tomaš z Eastern Michigan University (USA), Luz Avruj z CLASS (Argentína), Bojanou Culum Ilic z Univerzity v Rijeke (Chrovátsko) a Alinou Simonou Rusu z Babes-Bolyai Univerzity (Rumunsko).

Oznamy

01.10.
2021

Správa podáva prehľad service learningu v Európe.
19.09.
2021

Ako sa darilo našim študenktám na letnom dobrovoľníckom programe v zahraničí i doma?
08.03.
2021

Prihláste sa do 31.3.2021 na letné programy v zahraničí.
10.01.
2021

Kurz určený vysokoškolským učiteľom a učiteľkám a doktorandom a doktorandkám na UMB. Dištančne od 28.1.2021.
05.10.
2020

Vo vzájomnej spolupráci viacerých inštitúcií bol vydané manuál k realizácii service learningových projektov v čase COVID.
01.09.
2020

Pozývame Vás na workshop ako realizovať service learningové projekty v čase COVID
15.08.
2020

V akademickom roku 2019/2020 sa opäť podarilo pod vedením vyučujúcich zrealizovať zaujímavé projekty.
01.06.
2020

Pozývame Vás na on-line konferenciu v rámci projektu SLIHE.